KADRA

Zespół naszej Poradni  tworzą osoby posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w pracy z małym dzieckiem:

 

Kinga Szwarc– Dyrektor NPPP „Zielony Balonik”, 

                          Koordynator Zespołu WWRD

Pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki. Dyplom magistra obroniła w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika. Ukończyła szereg kursów i szkoleń m.in.

 • Szkolenie I i II stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

 • Szkolenie I i II stopnia w zakresie Terapii Ręki

 • Kurs Podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego Bazującego na Metodzie W. Sherborne

 • Szkolenie: Dziecko Widzem i Aktorem

 • Warsztat: Techniki Terapii Tańcem i Ruchem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Szkolenie: Formy aktywności plastycznej we wczesnej edukacji dziecka

 • Warsztaty Metodyczne: Jak rozwijać mowę komunikatywną dziecka? Zabawy z wykorzystaniem literatury dziecięcej:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Podstawą w mojej pracy z małym dzieckiem jest zdobycie Jego zaufania, nawiązanie opartego na zaufaniu kontaktu emocjonalnego zapewniającego poczucie bezpieczeństwa. Stosuję metodę  podążania za dzieckiem, towarzyszenia  Mu w eksploracji otoczenia jako podstawowej formie poznawania otaczającego świata i zdobywania nowych umiejętności.

Katarzyna Burdziej – Logopeda
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska z logopedią na Uniwersytecie Warszawskim. Na co dzień pracuje jako logopeda w przedszkolu (prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe), a także jako nauczyciel języka polskiego jako obcego. Od ponad dwóch lat prowadzi terapię dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Stara się stale poszerzać swoją wiedzę w zakresie metod pracy w logopedii, a także w dziedzinie dwujęzyczności, nauczania języka polskiego jako obcego oraz języków obcych.

Chociaż terapia logopedyczna bywa długa i żmudna, nawet najmniejsze sukcesy przynoszą mi dużo satysfakcji.

Joanna Jastrzębska – Fizjoterapeuta
Absolwentka studiów magisterskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku fizjoterapia. W swojej pracy stara się, aby ćwiczenia były dla dzieci zabawą,  przez co nieodłącznym elementem jej pracy jest uśmiech. Stawia na bardzo indywidualne podejście oraz wciąż doskonali się w dziedzinie fizjoterapii.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich; moduł I i II – techniki energizacji mięśni,

 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich; moduł III – mięśniowo – powięziowe rozluźnianie,

 • Kinesiology Taping – kurs podstawowy,

 • Kurs języka miganego z rozszerzonym modułem znaków medycznych,

 • Kurs podstawowych zabiegów resuscytacyjnych z AED,

 • Szkolenie z Elementów Koncepcji Fascial Distortion Model (FDM). 

Anna Scherer – Fizjoterapeuta
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończyła kurs I stopnia integracji sensorycznej, kurs języka miganego z rozszerzonym modułem znaków medycznych oraz Kinesiology Taping.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Intensywnej Terapii  Olinek. Swoją wiedzę poszerza poprzez uczestnictwo w kursach specjalistycznych i warsztatach.

Cierpliwość i indywidualne podejście do każdego dziecka jest podstawą terapii.

Agnieszka Kalicka – Psycholog
Zawód: psycholog kliniczny, oligofrenopedagog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od ponad pięciu lat pracuje w szkolnictwie specjalnym, zajmuje się terapią dzieci głównie z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną (mózgowe porażenie dziecięce, wady genetyczne), jak również z nieprawidłowościami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera).Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu  m. in. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz wspomagania rozwoju małego dziecka. Ceni sobie indywidualne podejście do każdego dziecka, oparte na nieustannej obserwacji jego potencjału oraz podążaniu za zainteresowaniem będącym motorem napędowym rozwoju.

Najważniejszym celem w mojej pracy jest pomoc w ukształtowaniu dojrzałego, mądrego i nade wszystko szczęśliwego młodego Człowieka. Jak to osiągnąć? – pomaga otwartość, życzliwość i duża doza poczucia humoru.

Sylwia Rogala- Psycholog
Specjalność: psychologia rodziny, z przygotowaniem pedagogicznym, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Na co dzień pracuje jako psycholog dziecięcym w żłobku integracyjnym w Warszawie, gdzie zajmuje się m.in. monitorowaniem rozwoju niemowląt i małych dzieci oraz prowadzeniem zajęć dla dzieci z trudnościami w rozwoju oraz dysfunkcjami rozwojowymi.

Ukończyła szkolenia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka oraz wspierania rodziny w procesie wychowawczym:

 • Szkolenie I stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej

 • Szkolenie I i II stopnia Metoda M. i Ch. Knillów – Dotyk i Komunikacja, Programy Aktywności: Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja

 • Kurs wstępny z Metody Werbo-Tonalnej

 • Szkolenie Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych

 • Szkolenie I stopnia z Metody Videotreningu Komunikacji

 • Uprawnienia do prowadzenia warsztatów wychowawczych dla rodziców Bez klapsa oraz Być mamą

W swojej pracy z dzieckiem stosuję koncepcję terapii przez zabawę, gdzie wykorzystuję jego zainteresowania. Włączając się w aktywność dziecka, podążając za nim, nawiązuję bezpieczną interakcję. Poczucie bezpieczeństwa i chęć kontaktu są podstawą do dalszej pracy z dzieckiem.

Karolina Młynarczuk – Psycholog
Z wykształcenia psycholog społeczny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju. Test praktyczny dotyczący wiedzy z zakresu rozwoju i bezpieczeństwa dziecka zdaje na co dzień w swojej pracy. Od kilku lat towarzyszy małym odkrywcom w wydeptywaniu ich własnych ścieżek życiowych. Jej priorytetem jest przekazanie najmłodszym, że życie może być niezwykłą zabawą, w której możemy dawać, otrzymywać, doświadczać. Podczas zajęć zajmuje się z podopiecznymi odnajdywaniem ich potencjału, samopoznaniem, kształtowaniem umiejętności społecznych i rozwijaniem twórczego podejścia do życia. Obecnie wspomaga również pracę nauczycieli przedszkolnych, i prowadzi zajęcia domowe dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Moje zainteresowania zawodowe skupiają się wokół oddziaływań arteterapeutycznych i psychoedukacyjnych, a możliwość uczestniczenia w kształtowaniu dziecięcych umiejętności sprawia mi dużo radości. Nie boję się sytuacji trudnych, te, z którymi już się zmierzyłam są dla mnie cenną lekcją na przyszłość.Prywatnie – staram się smakować życie. Lubię małe i duże podróże, uwielbiam jazdę na rowerze wzdłuż Wisły, a także z większymi lub mniejszymi sukcesami podejmuje eksperymenty kulinarne. Cenię sobie ponad wszystko terapię śmiechem, kolorem i muzyką. Pozdrawiam ciepło i zapraszam wszystkich rodziców do częstych kontaktów bezpośrednio na spotkaniach. 

Paweł Filek- Logopeda
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nauczyciel z dziewięcioletnim stażem. Na co dzień pracuje jako logopeda i wychowawca świetlicy w szkole podstawowej w Warszawie. Przez ostatnie lata systematycznie realizował program terapeutyczny dla dzieci z afazją, dysleksją rozwojową i dyslalią oraz uczestniczył jako logopeda w unijnym programie Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Od dwóch lat prowadzi terapię dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.