WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w naszej Poradni

 Drodzy Rodzice!

Jeśli widzicie, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości czy rozwój umysłowy, rozwój mowy przebiega prawidłowo, jeśli coś budzi Wasze obawy – zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka organizowane przez naszą poradnię.

 Serdecznie zapraszamy dzieci z deficytami rozwojowymi nieobjęte jeszcze obowiązkiem szkolnym.  .Jedynym warunkiem przystąpienia dziecka do programy jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Wczesne wspomaganie to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka .

W naszej Poradni dbamy więc o pobudzanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego rozwoju dziecka.. W ramach wczesnego wspomagania świadczymy także pomoc i wsparcie rodzicom – w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Zajęcia prowadzone są przez zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutę SI. Posiadających doświadczenie w pracy z małym dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oferujemy następujące zajęcia:

-terapię psychologiczną

-terapię pedagogiczną

-terapię logopedyczną

-terapię ręki

-terapię integracji sensorycznej

-zajęcia grupowe- treningi umiejętności społecznych

-zajęcia z elementami Ruchu rozwijającego W. Sherborne

-fizjoterapię

 Ofertę zajęć dla każdego dziecka ustala Zespół Terapeutów w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wywiad z rodzicami, obserwację dziecka. Na tej podstawie konstruowany jest  Indywidualny Program Terapeutyczny określający cele realizowane w przebiegu zajęć oraz metody pracy .

Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem lub w kilkuosobowych grupach z rodzicami lub bez , w zależności od rodzaju zajęć..

Nasza Poradnia dysponuje bogato wyposażonymi  salami  do terapii oraz wieloma pomocami, które wykorzystujemy podczas prowadzenia zajęć.

Serdecznie zapraszamy!!!

Program Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jest współfinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

logo_warsz